קונגרס

תרגומים

קונגרס

(konˈgʁes)
noun masculine
plural קוֹנְגְרֶסִים (konˈgʁesim)
1. הקונגרס העולמי למדעי היהדות
2. politics הסנאט של ארצות הברית הוא הבית העליון של הקונגרס.