קום ועשה!

תרגומים

קום ועשה!

au travail! à l'œuvre!