קולקט

תרגומים

קולקט

(koˈlekt)
adverb
spoken בשיחת קולקט מקבל השיחה משלם בעבורה.