קודם ש-

חיפושים הקשורים ל קודם ש-: אך, עם זאת
תרגומים

קודם ש-

avant que