קודם כל

תרגומים

קודם כל

avant tout, premièrement