קוברה

תרגומים

קוברה

(ˈkobʁa)
noun feminine
plural קוֹבְּרוֹת (ˈkobʁot)
1. zoology תושב הוכש על ידי נחש קוברה.
2. military spoken מסוק קוברה חילץ לוחמים משטח אויב.