קדרו פני השמיים

תרגומים

קדרו פני השמיים

le ciel s'est obscurci