קדורנית תה״פ)

תרגומים

קדורנית תה״פ)

mélancoliquement, tristement