קבע פגישה

תרגומים

קבע פגישה

fixer un rendez-vous