קבע מסמרות בדבר

תרגומים

קבע מסמרות בדבר

décider définitivement, fixer les règles