קבע מועד

תרגומים

קבע מועד

fixer une date, prendre date