קבע את מושבו

תרגומים

קבע את מושבו

élire domicile