קבל את דעתו של-

תרגומים

קבל את דעתו של-

partager l'avis de