צרם את האוזן

חיפושים הקשורים ל צרם את האוזן: כרה אוזן
תרגומים

צרם את האוזן

écorcher l'oreille