ציפה לגרוע מכל

תרגומים

ציפה לגרוע מכל

s'attendre au pire