ציפה בלקה

תרגומים

ציפה בלקה

enduire de laque, laquer