ציית ללא ערעור

תרגומים

ציית ללא ערעור

obéir au doigt et à l'œil