צד דעתו של-

תרגומים

צד דעתו של-

duper, abuser, tromper