צד דעתו של-

תרגומים

צד דעתו של-

abuser, duper, tromper