צבט את הלב

תרגומים

צבט את הלב

attrister, chagriner