פתח זוג עניים

תרגומים

פתח זוג עניים

ouvrir de grands yeux