פתח בקבוק

תרגומים

פתח בקבוק

déboucher une bouteille