פתח את ההתקפה

תרגומים

פתח את ההתקפה

lancer une attaque