פשט צורה ולבש צורה

תרגומים

פשט צורה ולבש צורה

changer de forme, se transformer