פשט על-

תרגומים

פשט על-

envahir, lancer un raid