פשט על-

תרגומים

פשט על-

lancer un raid, envahir