פשט את הרגל

תרגומים

פשט את הרגל

déposer son bilan, faire faillite