פשט את הרגל

תרגומים

פשט את הרגל

faire faillite, déposer son bilan