פשט את בגדיו

תרגומים

פשט את בגדיו

se déshabiller, se dévêtir