פשוט כתכלית הפשוט

תרגומים

פשוט כתכלית הפשוט

tout simplement