פרש מן הציבור

תרגומים

פרש מן הציבור

se désolidariser, s'isoler