פרש חסותו על-

תרגומים

פרש חסותו על-

patronner, sponsoriser