פריה ורביה

תרגומים

פריה ורביה

procréation, reproduction