פרח לו מהראש

תרגומים

פרח לו מהראש

omettre, oublier