פרחה נשמתו

תרגומים

פרחה נשמתו

décéder, mourir, rendre l'âme