פרחה נשמתו

תרגומים

פרחה נשמתו

rendre l'âme, décéder, mourir