פרד"ס

תרגומים

פרד"ס

(paʁˈdes)
initials
בּקַבָּלָה היהודית