פקעה סבלנותו

תרגומים

פקעה סבלנותו

sa patience est à bout