פקח עיניו

חיפושים הקשורים ל פקח עיניו: פרח
תרגומים

פקח עיניו

se dessiller, se détromper