פער את עיניו

תרגומים

פער את עיניו

ouvrir de grands yeux