פלמ"ח

חיפושים הקשורים ל פלמ"ח: אצל
תרגומים

פלמ"ח

(palˈmax)
initials
history בישראל
spoken