פלחה

תרגומים

פלחה

(ˈfalxa)
noun feminine
agriculture בענף הפלחה בקיבוץ שלנו מגדלים אספסת ומספוא.