פלוני אלמוני

תרגומים

פלוני אלמוני

un certain, un inconnu