פיטם את המקטרת

תרגומים

פיטם את המקטרת

fourrer une pipe