פיחס

תרגומים

פיחס

(ˈfixs)
interjection
spoken פיחס! צואת כלבים על המדרכה.