פיזר דעתו של-

תרגומים

פיזר דעתו של-

amuser, distraire, divertir