פיזר את רגליו

תרגומים

פיזר את רגליו

partir, quitter