פיזר את רגליו

תרגומים

פיזר את רגליו

quitter, partir