פחת והלך

תרגומים

פחת והלך

aller diminuant/décroissant