פחות או יותר

תרגומים

פחות או יותר

plus ou moins