פז"ם

תרגומים

פז"ם

(paˈzam)
initials
הפז"ם של אלוף משנה נקבע על ידי הרמטכ"ל .