פדיאטרייה

תרגומים

פדיאטרייה

(pediˈʔatʁija)
noun feminine
medicine