עשרת הדיברות

תרגומים

עשרת הדיברות

le décalogue, les dix commandements