עשוי לבלי חת

חיפושים הקשורים ל עשוי לבלי חת: חט, חץ, שת
תרגומים

עשוי לבלי חת

être audacieux, être courageux