עשה תרגיל

תרגומים

עשה תרגיל

jouer un tour, arnaquer, gruger